Szerkesztőség

Impresszum

Felelős szerkesztő: Balajthy Ágnes

Főszerkesztő: Gesztelyi Hermina
Szépirodalmi szerkesztő: Juhász Tibor
Szerkesztők: Bihary Gábor, Fagyal József Szabolcs
Tördelőszerkesztő: Lapis-Lovas Anett Csilla

Laptörténet

Felelős szerkesztők:

2016– Balajthy Ágnes
2009–2016 Dr. Bényei Péter
2003–2008 Dr. S. Varga Pál

Szerkesztők:
2016– Bihary Gábor, Fagyal József Szabolcs, Gesztelyi Hermina, Juhász Tibor

2009–2016 Áfra János, Balajthy Ágnes, Korpa Tamás
2006–2008 Kenyhercz Róbert
2005–2008 Lapis József
2003–2004 Oravecz Zita
2003–2008 Bodrogi Ferenc Máté
2003–2006 Bartkó Péter Szilveszter

Felelős kiadó:
Czirbik Dávid, DE-BTK HÖK-elnök

Honlapszerkesztő:
2007– Gáspár László
2005–2007 Varjú Zoltán

Adatkezelő-rendszer:
2011© Gáspár László

Design:
2009 © Áfra János, Süli-Zakar Szabolcs

 

A Szkholion a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának művészeti és szakfolyóirata. Működését 2003-as alapítása óta kettős célkitűzés határozza meg: a lap egyfelől publikációs lehetőséget biztosít a tehetséges, magas színvonalú szakmai tevékenységet végző hallgatóknak és doktoranduszoknak, másfelől igényes, szépirodalmi és szaktudományos szövegeket egyaránt tartalmazó olvasnivalót nyújt (elsősorban) a kar hallgatói számára. Ennek megvalósítását szolgálja a szakkollégiumokkal (Hatvani István Szakkollégium, Pálffy István Művészettudományi Szakkollégium) kiépített szoros együttműködés, és a Debreceni Egyetemhez kapcsolódó irodalmi önképzőkörökkel (L.É.K., D.E.I.K.) való folyamatos kapcsolattartás is. A Szkholion állandó publikációs lehetőséget ad a színvonalas TDK-dolgozatoknak is, elismerve ezzel a kiemelkedő kutatómunkát végző diákok teljesítményét. Különösen nagy jelentőséggel bír a periodika a bölcsészkar Doktori Iskolájába felvételizőknek, hiszen sok fiatal tudósnak a Szkholion biztosít elsőként megjelenési felületet kutatási eredmények közzé tételével. A folyóiratban való publikáció a szaktudományos élethez való kapcsolódás fontos lépését jelentheti sok pályakezdő számára. A szaktudományos dolgozatok mellett a folyóirat gyakran jelentet meg műfordításokat is, fórumot biztosítva ezzel a kiemelkedő nyelvszakos hallgatók számára. A saját szépirodalmi alkotásokkal jelentkezők tevékenységét, fejlődését a szerkesztők tanácsokkal, javaslatokkal segítik. A Szkholion lapjain közölt nagyobb lélegzetvételű esszék, tanulmányok és kritikák aktuális kiadványokról, fontos kulturális eseményekről (pl. a Csokonai Színház előadásairól, Konferencia előadásokról, kiállításokról) tájékoztatják az olvasókat, Debrecen kulturális rendezvényeinek népszerűsítését célozzák meg, az egyetem és a város, illetve más egyetemek bölcsészei közti kapcsolatot erősítve ezzel. A Szkholion elősegíti a Bölcsészettudományi Kar tanszékei és szakjai közti kommunikációt, továbbá 2009-től céljának tartja az ország bölcsészkarainak hallgatóival való kapcsolatfelvételt is, számukra is lehetőséget adva a lapban való bemutatkozásra.