Szerkesztőség

Impresszum

Felelős szerkesztő: Balajthy Ágnes

Főszerkesztő: Mikoly Zoltán
Szépirodalmi szerkesztő: Kovács Edward
Szerkesztők: Énekes András Előd, Gregor Lilla, Pótor Barnabás, Szilágyi Szilvia
Tördelőszerkesztő: Lapis-Lovas Anett Csilla

Laptörténet

Felelős szerkesztők:

2016– Balajthy Ágnes
2009–2016 Dr. Bényei Péter
2003–2008 Dr. S. Varga Pál

Szerkesztők:

2016–2019: Bihary Gábor, Fagyal József Szabolcs, Gesztelyi Hermina, Juhász Tibor
2009–2016: Áfra János, Balajthy Ágnes, Korpa Tamás
2006–2008: Kenyhercz Róbert
2005–2008: Lapis József
2003–2004: Oravecz Zita
2003–2008: Bodrogi Ferenc Máté
2003–2006: Bartkó Péter Szilveszter

Felelős kiadó:
Czirbik Dávid, DE-BTK HÖK-elnök

Honlapszerkesztő:
2007– Gáspár László
2005–2007: Varjú Zoltán

Adatkezelő-rendszer:
2011© Gáspár László

Design:
2009 © Áfra János, Süli-Zakar Szabolcs

 

A Szkholion a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának művészeti és szakfolyóirata. Működését 2003-as alapítása óta kettős célkitűzés határozza meg: a lap egyfelől publikációs lehetőséget biztosít a tehetséges, magas színvonalú szakmai tevékenységet végző hallgatóknak és doktoranduszoknak, másfelől igényes, szépirodalmi és szaktudományos szövegeket egyaránt tartalmazó olvasnivalót nyújt (elsősorban) a kar hallgatói számára. Ennek megvalósítását szolgálja a szakkollégiumokkal (Hatvani István Szakkollégium, Pálffy István Művészettudományi Szakkollégium) kiépített szoros együttműködés, és a Debreceni Egyetemhez kapcsolódó irodalmi önképzőkörökkel (L.É.K., D.E.I.K.) való folyamatos kapcsolattartás is. A Szkholion állandó publikációs lehetőséget ad a színvonalas TDK-dolgozatoknak is, elismerve ezzel a kiemelkedő kutatómunkát végző diákok teljesítményét. Különösen nagy jelentőséggel bír a periodika a bölcsészkar Doktori Iskolájába felvételizőknek, hiszen sok fiatal tudósnak a Szkholion biztosít elsőként megjelenési felületet kutatási eredmények közzé tételével. A folyóiratban való publikáció a szaktudományos élethez való kapcsolódás fontos lépését jelentheti sok pályakezdő számára. A szaktudományos dolgozatok mellett a folyóirat gyakran jelentet meg műfordításokat is, fórumot biztosítva ezzel a kiemelkedő nyelvszakos hallgatók számára. A saját szépirodalmi alkotásokkal jelentkezők tevékenységét, fejlődését a szerkesztők tanácsokkal, javaslatokkal segítik. A Szkholion lapjain közölt nagyobb lélegzetvételű esszék, tanulmányok és kritikák aktuális kiadványokról, fontos kulturális eseményekről (pl. a Csokonai Színház előadásairól, Konferencia előadásokról, kiállításokról) tájékoztatják az olvasókat, Debrecen kulturális rendezvényeinek népszerűsítését célozzák meg, az egyetem és a város, illetve más egyetemek bölcsészei közti kapcsolatot erősítve ezzel. A Szkholion elősegíti a Bölcsészettudományi Kar tanszékei és szakjai közti kommunikációt, továbbá 2009-től céljának tartja az ország bölcsészkarainak hallgatóival való kapcsolatfelvételt is, számukra is lehetőséget adva a lapban való bemutatkozásra.